BESIKTNING AV TAK OCH SOLCELLSANLÄGGNINGAR

Vi på SweTak Solceller ab erbjuder professionella besiktningar av redan installerade solcellsanläggningar. Med hjälp av våra kvalificerade allmänbehöriga elektriker kan du vara säker på att din solcellsanläggning kommer att bli noggrant utvärderad och eventuella problem identifierade.

Oavsett vilken typ av besiktning du väljer kan du vara trygg i att våra allmänbehöriga elektriker kommer att utföra en noggrann och professionell bedömning av din solcellsanläggning. Kontakta oss idag för att boka en besiktning och säkerställa att din anläggning fungerar optimalt och säkert.

Vi förstår vikten av att vara försiktig vid installationen av solcellsanläggningar. Därför erbjuder vi också besiktningar av yttertak före installationen i Stockholm. Detta gör att du kan få en objektiv bedömning av takets förutsättningar och eventuella åtgärder som kan behövas innan solcellsanläggningen installeras.

Priset för denna besiktning är 1500 SEK inklusive moms.
kontakta oss för mer information.