Solceller i Stockholm

Varför ska du investera i nya solceller om du bor i Stockholm?

Att skaffa solceller i Stockholm kan vara en mycket lönsam och miljövänlig investering. Genom att utnyttja solens energi kan du producera din egen el och minska behovet av el från fossila bränslen. Detta minskar din klimatpåverkan samtidigt som det sänker dina elkostnader på lång sikt. Energimyndigheten i Stockholm erbjuder olika former av stöd och bidrag för att underlätta investeringar i förnybar energi, inklusive solceller. Genom att skaffa solceller i Stockholm kan du alltså både spara pengar och bidra till en mer hållbar framtid.

Stockholm Swetak Solceller AB Thx to Andreas Gucklhorn

Varför ska du installera solceller i Stockholm ?

 

Spara pengar på elkostnader:
Genom att skaffa solceller kan du producera din egen el och minska behovet av att köpa el från elbolag som genererar el från fossila bränslen. Detta sänker dina elkostnader på lång sikt och kan betala sig på 10-15 år.

Bidra till en mer hållbar framtid:
Genom att utnyttja solens energi minskar du din klimatpåverkan och bidrar till att skapa en mer hållbar framtid. Att investera i solceller är ett steg mot en mer hållbar livsstil och en grönare framtid för Stockholm och hela planeten.

Få bidrag och skattelättnader:
Energimyndigheten i Stockholm erbjuder olika former av stöd och bidrag för att underlätta investeringar i förnybar energi, inklusive solceller. Genom att utnyttja dessa bidrag och skattelättnader kan du få ekonomiskt stöd för att installera solceller.

Öka värdet på ditt hem:
Solceller ökar värdet på ditt hem och gör det mer attraktivt på marknaden. En fastighetsägare som investerar i solceller kan räkna med att få en högre värdering av sitt hem och därmed få en bättre försäljning om man säljer i framtiden.

Hög solinstrålning i Stockholm:
Stockholm har faktiskt högre solinstrålning än vad många tror, vilket gör det till en bra plats för att investera i solceller. Genom att utnyttja den höga solinstrålningen kan du producera mer el och därmed spara mer pengar på dina elkostnader.

 

Sammanfattningsvis, om du bor i Stockholm och är intresserad av att investera i solceller för att spara pengar, bidra till en mer hållbar framtid och öka värdet på ditt hem.

Begär en offert eller kontakta oss på SweTak Solceller AB direkt för att få mer information om hur vi kan hjälpa dig komma igång med installationen av solceller i ditt område.

Varför välja Swe Tak Solceller AB ?

. Vi är Registrerade hos Elsäkerhetsverket och använder oss endast av behöriga elektriker

. Vi har en hög grad av teknisk kompetens när det gäller design, installation, säkerhet och underhåll av solceller.

. Swe Tak solceller AB använder endast högkvalitativa solcellspaneler och komponenter från ledande tillverkare på marknaden.

. Som kund hos Swe Tak får du alltid en personlig service och rådgivning från våra erfarna tekniker och säljare.

. Vi på Swe Tak arbetar 100% aktivt för att minska sin egna och våra kunders miljöpåverkan.

Begär en offert

Ange uppgifterna nedan

Takyta

Lutning

Vädersträck

Elförbrukning

Optimera din solcellsanläggning idag!

Boka en professionell besiktning av dina solceller och säkerställ att de presterar på toppnivå. Våra allmänbehöriga elektriker erbjuder besiktningar från 4300kr inklusive moms.

5 enkla steg till solceller från SweTak Solceller AB

Funderar du på att skaffa solceller på ditt tak men vill veta mer om hur det går till?
Vi har en 5-stegs guide som visar hur vi arbetar snabbt och effektivt från projektering till driftsättning av er solcells anläggning!